XV Jubileuszowe Polonijne Mistrzostwa Lekarzy w Tenisie Ziemnym

30 lipca 2006 zakończyly się gry pojedyńcze XV Polonijnych Mistrzostw Lekarzy w Tenisie Ziemnym. Organizatorem turnieju był prezes Zwiazku Lekarzy Polskich dr Bronisław Orawiec, a patronat sprawował Konsul Generalny RP w Chicago Jarosław Łasinski.

Mistrzostwa tenisowe odbyły się na kortach przy Wheeling High School oraz na prywatnym korcie organizatora. Turniej rozpoczęto przy wspaniałej, słonecznej pogodzie grami eliminacyjnymi 23 lipca br.. Meczom finałowym towarzyszyła upalna pogoda.

Wśród pań zwycięstwo odniosła Halina Anioł, która pokonała uczestniczącą po raz pierwszy w Mistrzostwach Martę Herdę wynikiem 6:0, 6:3. Trzecia lokate zdobyla Beata Danek.

Pełna emocji walka rozgorzała wśród panów. W meczach eliminacyjnych, szczególnie zacięty, na dobrym poziomie mecz rozegrali Marek Rudnicki z Józefem Mazurkiem, z którego po 3-godzinnym zmaganiu zwycięsko wyszedł M. Rudnicki (6:4, 4:6, 6:4). Mecz Janusza Dańko z Romanem Marszałkiem należy również zaliczyć do pełnych emocji. Wynik meczu: 6:0, 6:2 dla J. Dańko. Bronisław Orawiec zdecydowanie wygrał z debiutantem Tomaszem Grobelnym wynikiem 6:0, 6:0, a Józef Pudło z Piotrem Włodarczykiem, również 6:0, 6:0.

Po grach eliminacyjnych, do półfinału weszli: Janusz Dańko, Bronisław Orawiec, Józef Pudło oraz Marek Rudnicki. Drogę do finału otworzyli sobie J. Pudło wygrywając z M.Rudnickim 6:0, 6:0, oraz B. Orawiec, który w pasjonującym meczu z J.Dańko zwyciężył wynikiem 6:1, 6:1.

Wśród panów po raz dwunasty triumfował Bronisław Orawiec, pokonując po świetnej grze w meczu finalowym Józefa Pudło (6:2, 6:4). Należy podkreślić bardzo dobrą grę J. Pudło, który miał silne serwy, dobry forehand oraz agresywnie atakował przy siatce. B.Orawiec natomiast precyzyjnie mijał przeciwnika, podawał mocne, “kręcone” piłki po rogach kortu i po raz kojny wyszedł zwycięsko z tego pojedynku. III miejsce zdobył Janusz Dańko, a IV lokatę Marek Rudnicki (6:0, 6:0).

Najlepszym sportowcem roku 2006 wśród lekarek polonijnych (narty plus tenis) po raz szósty została Halina Anioł, a wśród lekarzy po raz czternasty – Bronisław Orawiec. Trofea dla sportowców roku zostaną wręczone zgodnie z dotychczasową tradycją podczas 57 Balu Lekarza, który odbędzie się 10 lutego 2007 r. w Hotelu Drake w Chicago.

Uroczyste zakończenie Mistrzostw zaplanowano podczas Jubileuszu XV-lecia Klubu Sportowego “Bronek”, które odbedzie sie 7 października 2006 r. W programie m.in. będzie wykład medyczny, recital piosenek, pokaz tańca towarzyskiego, pokaz strojów i sprzętu narciarskiego renomowanych firm z Europy i Stanów Zjednoczonych, zostaną przekazane relacje z Mistrzostw Polski Lekarzy w Tenisie, ktore odbyły się w Krakowie oraz z Igrzysk Lekarskich, które odbędą sie we wrzesnia br. w Zakopanem. Najlepsi sportowcy-lekarze polonijni 15-lecia Klubu zostaną nagrodzeni medalami i dyplomami. Zostana wreczone puchary dla zwyciezców mistrzostw tenisowych. Odbędzie się także promocja publikacji pt. Piętnastolecie Klubu Sportowego “Bronek” Związku Lekarzy Polskich w Chicago.

B. Orawiec

Fundacja Sportowa Orawca przy Zwiazku Lekarzy Polskich w Chicago

STATUT

Cel Fundacji:
Celem Fundacji jest gromadzenie funduszy przeznaczonych na rozwój dzialajacego przy Zwiazku Lekarzy Polskich w Chicago Klubu Sportowego “Bronek”, popularyzujacego kulture fizyczna w srodowisku polonijnych lekarzy. Zalozycielem Fundacji jest dr Bronislaw Orawiec. Fundacja powstala 22 marca 1998 roku podczas posiedzenia ZLP, a zatwierdzona zostala na Walnym Zebraniu Zwiazku w dniu 26 czerwca tegoz roku.

Sposób pozyskiwania funduszy:
Dotacje na rzecz Fundacji moga wplacac osoby prywatne, firmy farmaceutyczne, organizacje spoleczne, sluzba zdrowia, biznesy polonijne i amerykanskie, zaklady pracy i inne podmioty. Prawo pozyskiwania donacji maja czlonkowie Zarzadu ZLP oraz wszyscy czlonkowie Zwiazku.

Zasady dysponowania srodkami Fundacji:
Srodki finansowe Fundacji przeznacza sie na organizacje zawodów sportowych i utrzymanie Klubu. Stala, nienaruszalna sume pozostawiona na koncie Fundacji ustala sie na 5,000 dolarów.

Opr. dr Bronislaw Orawiec
Chicago, 12 lipca 2006 r.

Orawiec Sport Foundation of the Polish-American Medical Society

STATUTE

Our Goal:
The main goal of the Foundation is to obtain financial sources for Sport Club “Bronek” established to promote physical activity among Polish American doctors. The founder of the Orawiec Sport Foundation of the Polish-American Medical Society is Dr Bronislaw Orawiec. The Foundation was established in 1998.

Ways of acquiring funds:
We are accepting donations from individuals, pharmaceutical companies, medical and social organizations, businesses – both American and Polish-American owned, and others. The right to acquire funds belongs to all the members of the Board of the Polish-American Medical Society as well as all the members of PAMS.

Intent of the Foundation:
Contributions to the foundation are to be used for organizing sport competitions and maintaining the Club. The minimum balance of the Foundation is set for $5,000. Annual spending depends on the number and type of conducted projects.

Bronislaw Orawiec, MD, PhD
Chicago, July 12th 2006