Scholarships Granted

2018 Scholarships Granted

W ubiegłą niedzielę w Muzeum Polskim odbyla sie uroczystość ogłoszenia  nazwisk studentów, którzy otrzymali stypendia Związku Lekarzy Polskich w Chicago za rok 2018.

Związek od lat wspiera mlodzież polonijną, zainteresowaną studiami medycznymi.  W tym roku, stypendia wartosci 28 tysięcy dolarów otrzymalo 18 studentów, studiujących medycynę, stomatologię lub weterynarię w uczelniach amerykańskich lub polskich.   W roku 2017, stypendia przyznano 26 studentom.  Wysokość tych stypendiów wynosi od $500 do $3000.  W ciągu ostatnich lat Związek Lekarzy Polskich przyznal stydendia w wysokości przekraczajacej 300 000 dolarów.

Program wspierania edukacji mlodzieży poloninej zostal zainicjowany w Zwiazku Lekarzy Polskich w Chicago jeszcze w latach 90tych.   Dzięku niemu prawie 200 młodych ludzi, dzieci Polonii Chicagowskiej otrzymalo dodatkowe środki w niłatwej i finansowo trudnej drodze uzyskania dyplomu lekarza.

Podstawowym kryterium przyznania stypendium są wyniki w nauce, osiągniecia studenta w innych polach działalności i zainteresowań.  Szczególnym kryterium jest praca na rzecz środowiska polonijnego w Chicago oraz sytuacja materialna studenta.   O aplikacje w tej grupie funduszy Związku mogą się ubiegać wyłacznie studenci pochodzenia polskiego posiadający obywatelstwo amerykańskie lub Green Card.  Niezbędne są co najmniej dwa listy rekomendacyjne. Stąd też przyznane stypendium ma nie tylko bezpośrednią wartość finansową.  Stanowi rownież ważną informację zamieszczaną w życiorysie studenta o rozpoznaniu jego/jej osiagnięć przez profesjonalną organizację medyczną, a które moga pomóc w uzyskaniu kolejnych wyróżnienien, rezydencji, póżniejszej pracy.

Pieniądze na Fundusze Stypendialne pochodzą z różnych żrodeł.  Istotnym są dotacje celowane, utworzone przez bezpośrednie donacje, takie jak np. Fundusz Dr. Rytla czy też Fundusz Dr. Cybulskiego, byłych długoletnich Prezesów Związku Lekarzy Polskich w Chicago.  Fundusz Akademicki ZLP Chicago jest pochodną dochodu uzyskiwanego z imprez organizowanych przez Związek.  Glównym żrodlem tych pieniedzy jest coroczny bal lekarza, ktorego dochód w zasadniczej czeęści jest przeznaczony na finansowanie stypendiów.  Niewielka cześć tego dochodu stanowi też podstawę kilkutysięcznego grantu przyznawanego corocznie określonej organizacji polonijnej jako uznanie dla jej dzialalności na rzecz środowiska polonijnego.

Komisja Stypendialna Zwiazku Lekarzy Polskich w Chicago jest prowadzona od lat przez Prof. Ewę Radwanską, a szczególowe informacje dostępne są na stronie internetowej  http://www.zlpchicago.org/scholarship-application/.

 

Stypendia Zwiazku Lekarzy Polskich w Chicago

2018

Fundusz dr. Rytla

Patrycja Sobus, University of Illinois College of Dentistry

Fundusz Dr. Cybulskiego

Michael Franczak, University of Wisconsin School of Medicine

Fundusz Akademicki i Egzaminacyjny

   Zwiazku Lekarzy Polskich w Chicago

Kinga Fiedorczuk, Rutgers School of Dental Medicine

Monika Halas, Warsaw Medical University

Michal Harasymczuk, Poznan University of Medical Sciences

Fundusz Stypendialny

Zwiazku Lekarzy Polskich w Chicago

Zuzanna Ciezkowska, Wroclaw University of Life Sciences (Veterinary Medicine)

Richard Czuma, Loyola University School of Medicine

Veronica Drozdowski, Loyola University School of Medicine

Monika Gasiorek, Georgetown University School of Medicine

Mateusz Gorecki, New York College of Osteopathic Medicine

Joanna Jaros, University of Illinois College of Medicine

Lukasz Jaros, Northwestern University School of Medicine

Paul Kozak, Midwestern University Chicago College of Osteopathic Medicine

Karolina Migus, Southern Illinois University School of Dental Medicine

Anna Pieta, University of Pennsylvania School of Dental Medicine

Anna Rogalska, University of the Incarnate Word-San Antonio

Gabriela Sokolowska, Medical University of Bialystok

Marta Turowski, University of Illinois at Chicago (MD/MBA)

Calkowita wartosc przyznanych stypendiow w 2018 r – $28,000.00

 

 

Piotr Obara, MD (Rezydent Loyola Univ Medical Center, byly Stypendysta ZLP Chicago) oraz Patrycja Sobus, studentka stomatologii, UIC Chicago podczas wywiadu telewizyjnego
Prof. Ewa Radwanska, Stud. Michal Franczak, Prof. Marek Rudnicki Prezes oraz Dr. Kornelia Krol, Byla Prezes Zwiazku Lekarzy Polskich w Chicago podczas ceremonii wyrozniania stypendiami

Wyroznieni studenci podczas zwiedzania Muzeum Polskiego w Chicago
Konsul Generalny RP w Chicago Pan Piotr Janicki
Prof. Ewa Radwańska
Przewodnicząca Komisji Stypendialnej Zwiazku Lekarzy Polskich
Prezes poprzednich 2 kadencji Związku Dr. Kornelia Król

Konsul Generalny RP w Chicago Pan Piotr Janicki w otoczeniu nagrodzonych studentow oraz kierownictwa Zwiazku Lekarzy Polskich w Chicago
English English Polski Polski
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com